Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Tlak

Co je to snímač tlaku?

Snímač tlaku převádí tlak na analogový elektrický signál. Ačkoliv existují různé typy snímačů tlaku, jeden z nejvíce rozšířených je tenzometrický snímač. Převod tlaku na elektrický signál je proveden pomocí fyzikální deformace tenzometrů nalepených na membráně snímače tlaku a zapojených do Wheatstoneova můstku. Tlak přivedený na snímač způsobí průhyb membrány, který vyvolá pnutí na tenzometrech. Toto pnutí způsobí změnu elektrického odporu úměrnou tlaku.

SenzoDELTA PR-50G

SenzoDELTA PR-50G

snímač velmi malých diferenčních tlaků

VLASTNOSTI
  • pro měření plynů a ve spalovacích komorách
  • rozsahy od 250Pa do 20 kPa
  • přesnost až 0,3%
  • výstup (0)4-20mA nebo 0-10V
  • materiál ve styku s médiem nerez ocel
  • krytí IP54