Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Průtok

Co jsou průtokoměry?

Pro správné dávkování, vyhodnocení vynaložených energií, či fakturaci spotřeby druhým subjektům je potřeba v průmyslu měřit průtok veličin. A to buď objemově, nebo hmotnostně. K tomu slouží průtokoměry do uzavřeného potrubí či pro otevřené žlaby. Příkladem jsou indukční průtokoměry, vírové průtokoměry, hmotnostní průtokoměry, mechanické průtokoměry (vodoměry), ultrazvukové průtokoměry či měření Parshallovým žlabem.

CMT měřicí trať

CMT měřicí trať

kompletní sestava pro měření průtoku

  • sestava pro měření průtoku kapalin, plynů a vodní páry
  • s clonou nebo dýzou MATTECH , vírovým průtokoměrem nebo rychlostní sondou
  • součástí sestavy snímač teploty, snímač tlaku, matematický člen a příslušenství
  • DN15…